ХАИ  –  ЭТО  ИСТОРИЯ,  НАСТОЯЩЕЕ  И  БУДУЩЕЕ

 B.C. Кривцов

Ректор Национального аэрокосмического университета
 им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт»  заслуженный деятель науки и техники Украины,  лауреат Государственной премии Украины,
 доктор технических наук, профессор.

 
  Владимир Станиславович выпускник самолетостроительного факультета ХАИ 1971 года.

Ниже приводится статья с официального сайта ХАИ ему посвященная, которая приводится в оригинале
http://www.khai.edu/uk/news-977-1/

12 грудня 2016 року виповнюється 70 років ректору Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Кривцову Володимиру Станіславовичу. 


Кривцов Володимир Станіславович народився 12.12.1946 року у м. Вовчанськ Харківської області, Україна. У 1971 році закінчив Харківський авіаційний інститут за спеціальністю «Виробництво літальних апаратів», здобувши кваліфікацію інженер-механік. Доктор технічних наук (1997 р.), професор (1997 р.).

За час роботи на посаді ректора ХАІ із 25.02.1998 року під керівництвом і за безпосередньою участю Кривцова Володимира Станіславовича розв’язано значну кількість важливих для університету завдань. 

У 1998 році ХАІ отримав статус Державного університету, а  у 2000 році – статус Національного.
 
Підписано чисельні двосторонні угоди (більше 60) із провідними закордонними університетами, науковими установами та підприємствами.

Організовано цілеспрямовану роботу і створено систему управління якістю надання освітніх послуг, яка впроваджується й передбачає забезпечення безперервного вдосконалення й підвищення якості всіх процесів діяльності університету та ін.

Ураховуючи сучасні потреби держави, аерокосмічної галузі й підприємств, розширено номенклатуру спеціальностей для аерокосмічної галузі України (фахівці майже всіх спеціальностей із проектування й виробництва авіаційної та ракетно-космічної техніки). 

За останні 15 років постійно зростає кількість іноземних студентів, які навчаються в університеті. Зокрема в 2015/2016 н.р. контингент іноземних студентів становив 15% усього студентського складу, цей показник є найвищим серед технічних ВНЗ України.

Організовано спільну підготовку фахівців із європейськими (Туринський політехнічний університет (Італія) і Магдебурзький університет ім. Отто фон Геріке (Німеччина) і китайськими (Пекінський аерокосмічній університет і Нанкінський аерокосмічний університет) вищими навчальними закладами. Реалізовано програму подвійних дипломів і програму академічної мобільності студентів і аспірантів із провідними європейськими університетами.

Створено новий гуманітарний факультет, на якому ведеться підготовка фахівців за спеціальностями «Психологія», «Прикладна лінгвістика» та ін. З урахуванням специфіки підготовки для аерокосмічної галузі.

Організовано роботу в структурі ХАІ дитячого дошкільного закладу.

Створено аерокосмічний ліцей, у якому підготовка школярів ведеться у 8, 9, 10 та 11 класах.

Велику увагу відведено організації культурної роботи, спорту й відпочинку працівників і студентів університету.

В.С. Кривцов зробив значний особистий внесок у розвиток наукових досліджень і наукових шкіл університету, виховання науково-педагогічних кадрів, налагодження міжнародного науково-технічного співробітництва. Він підготував 5 докторів технічних наук та 10 кандидатів технічних наук; є автором понад 200 публікацій, із них 22 підручника, 13 монографій і 19 навчальних посібників, 20 патентів і авторських свідоцтв на виноходи. Як талановитий педагог В.С. Кривцов, приділяє багато уваги вихованню молодих спеціалістів: керує науковим семінаром студентів з новітніх технологій виробництва, є керівником дипломних проектів і робіт магістрів, а також залучає провідних фахівців підприємств до занять зі студентами та ін.

В.С. Кривцов з 2005 року є членом Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, членом бюро Північно-Східного наукового центру НАН України, головою спеціалізованої вченої ради з захисту докторських дисертацій, головним редактором фахового журналу «Авіаційно-космічна техніка і технологія», багато років очолював науково-методичну раду Міністерства освіти і науки України з напряму «Авіація і космонавтика».

За багаторічну й плідну роботу удостоєний звань «Почесний харків’янин», а також «Почесний працівник ракетно-космічної галузі України» та «Почесний авіабудівник України».

В.С. Кривцов є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки за розроблення теоретичних основ і впровадження високопродуктивних технологій, які підвищують ресурс і надійність роботи деталей та вузлів двигунів (2001 р.). «Заслуженим діячем науки і техніки України» (2004 р.). Він нагороджений Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2007 р.).

****

За бажанням ювіляра урочисті заходи не заплановані.

Привітання можна надіслати на адресу: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070.  E-mail: khai@khai.edu   факс: 057-315-11-31